Termeni si conditii de utilizare a aplicatiei mobile “FishScore”

 1. Partile T&C
  1.1. Partile relatiei juridice reglementate de prezentii termeni si conditii („T&C”) de utilizare a aplicatiei mobile FishScore sunt Blau IT Services SRL, societate cu sediul social in Timisoara, Str. Carei nr. 4, bl. 46, sc. A, ap. 1, jud. Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/864/2016, CUI RO35842346, (denumita in continuare „Blau IT”) si Utilizatorul aplicatiei mobile.
 2. Obiectul si durata T&C
  2.1. Obiectul T&C este reprezentat de furnizarea aplicatiei mobile FishScore si utilizarea functiilor oferite prin aceasta aplicatie Utilizatorului.
  2.2. Principalele functii ale FishScore care pot fi accesate de catre Utilizator, constau in furnizarea de informatii despre competitii de pescuit organizate in cadrul acesteia, precum si participarea la astfel de competitii.
  2.3. In acceptiune juridica, prezentii T&C stabilesc relatia juridica dintre Blau IT si Utilizator, avand valoarea unui contract – in baza dispozitiile Art.1116 din Codul Civil Roman – care se considera acceptat si care intra in vigoare la data accesarii de catre Utilizator, prin intermediul unui dispozitiv, a FishScore.
  2.4. Durata relatiei juridice dintre Parti este nedeterminata.
  2.5. Incetarea aplicabilitatii T&C intervine in cazul stergerii de pe dispozitiv a FishSchore de catre Utilizator sau in cazul restrictionarii de catre Blau IT a accesului Utilizatorului la aplicatie, in situatia in care Blau IT constata faptul ca Utilizatorul a incalcat oricare dintre prevederile prezentilor T&C.
 3. Accesul si autentificarea in aplicatia Mobila FishScore
  3.1. Pentru a putea accesa FishScore, Utilizatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa detina un telefon mobil de tip smartphone
  b) telefonul mobil sa aiba conexiune la Internet.
  3.2. Accesul in FishScore se va efectua ulterior acceptarii de catre Utilizator a urmatoarelor permisiuni: locatia/parametrii GPS ai Utilizatorului (accesul este solicitat pentru a putea beneficia de capabilitatea offline de a incarca capturi in competitii chiar si atunci cand utilizatorul se afla intr-o zona fara semnal), notificari (pentru a permite primirea acestora), precum si accesul la camera de fotografiat sau galerie (pentru a putea incarca capturi in cadrul competitiilor) etc.
  3.3. Functionalitatea FishScore este descrisa in “Manualul de utilizare al aplicatiei”, disponibil in meniul aplicatiei sau intr-o locatie distincta.
 4. Capabilitati offline pentru incarcarea capturilor in FishScore
  4.1. Localizarea pe harta si transmiterea coordonatelor GPS o data cu transmiterea capturilor este posibila doar in conditiile activarii de catre Utilizator a optiunii de localizare pe dispozitivul mobil utilizat de catre acesta.
 5. Drepturile, indatoririle si obligatiile Utilizatorului
  5.1. Utilizatorul va folosi FishScore doar in scopul prezentilor T&C.
  5.2. Utilizatorul are responsabilitatea de a determina in ce masura serviciile furnizate prin intermediul aplicatiei mobile sunt potrivite si indeplinesc cerintele specifice din punct de vedere legislativ, juridic si alte cerinte cu privire la protectia si securitatea datelor, precum si de a determina in mod independent masura in care este permisa utilizarea serviciilor oferite in virtutea prezentului acord in scopul intentionat de catre utilizator. Aplicatia FishScore nu include niciun fel de instructiuni juridice in aceasta privinta.
  5.3. Utilizatorul are responsabilitatea propriilor sale activitati, in special in legatura cu informatiile, datele si continutul pe care Utilizatorul sau o terta parte care poate fi atribuita utilizatorului le incarca in utilizarea aplicatiei mobile FishScore.
  5.4. Utilizatorul se va asigura ca utilizarea aplicatiei mobile nu are efecte negative pentru Blau IT, pentru companiile asociate cu Blau IT din grupul din care aceasta face parte sau pentru orice alte terte parti. Ca urmare, Utilizatorului ii este interzis sa foloseasca serviciile oferite de Blau IT in scopuri ilegale si/sau indeosebi:
  i) sa stocheze continut interzis prin lege si sa transfere sau sa puna la dispozitie astfel de continut unor terte parti;
  ii) sa incarce continut ilegal sau imoral in sistem sau sa transfere sau sa puna la dispozitie astfel de continut unor terte parti, inclusiv referinte la astfel de continut.
  5.5. Utilizatorul are dreptul, dupa instalare, de a accesa si utiliza FishScore, fara ca acestea sa determine vreo cesiune sau vreun transfer de drepturi de proprietate intelectuala sau industriala, total sau partial, temporar sau definitiv, de la FishScore catre Utilizator, FishScore detinand toate drepturile asupra platformei mobile.
  5.6. Prin accesarea FishScore, Utilizatorul are un drept temporar de licenta neexclusiva asupra platformei mobile si asupra soft-ului, numai pe durata utilizarii aplicatiei mobile.
  5.7. Utilizatorul se obliga sa utilizeze FishScore numai cu respectarea prezentilor T&C si ale oricaror dispozitii legale aplicabile.
  5.8. Utilizatorul se obliga sa nu furnizeze, sa pastreze, sa utilizeze, sa transmita, sa distribuie in cadrul FishScore date sau informatii care au un continut ilegal, imoral sau care incalca protectia datelor cu caracter personal ale altei persoane.
  5.9. Utilizatorul se obliga sa raspunde pentru oricare prejudicii (directe sau indirecte) cauzate Blau IT, prepusilor sau colaboratorilor acestuia, si, de asemenea, oricaror terti, prin utilizarea si/sau accesarea neconforma a FishScore.
  5.10. Utilizatorul se obliga sa raspunda pentru orice date si informatii pe care le furnizeaza, le pastreaza, le utilizeaza, le transmite, le distribuie in cadrul aplicatiei mobile FishScore.
  5.11. Utilizatorul se obliga sa raspunda pentru modalitatea, scopul si rezultatele accesarii si utilizarii FishScore.
  5.12. Utilizatorul se obliga sa respecte dreptul de proprietate intelectuala detinut de catre Blau IT asupra FishScore.
  5.13. Utilizatorul declara faptul ca nu va considera Blau IT ca fiind responabil pentru nicio utilizare neconforma de catre Utilizator a FishScore si/sau pentru niciun rezultat sau consecinta negativa decurgand dintr-o utilizare neconforma a acesteia.
 6. Drepturile Utilizatorului cu privire la utilizarea software-ului
  6.1. La data instalarii FishScore, Utilizatorul primeste un drept non-exclusiv, netransferabil si pe care nu are voie sa il sub-licentieze, de a utiliza software-ul aferent aplicatiei mobile.
  6.2. Utilizatorul nu are dreptul sa modifice, sa adapteze, sa traduca sau sa revizuiasca in alt mod software-ul FishScore sau sa il conecteze cu alte programe software.
  6.3. Utilizatorul este obligat sa despagubeasca Blau IT de orice pretentii ale unor terti, emise impotriva Blau IT ca urmare a incalcarii din culpa de catre Utilizator a obligatiilor stabilite in T&C sau ca rezultat a altor actiuni ale Utilizatorului sau ale unei terte parti care poate fi atribuita Utilizatorului.
 7. Drepturile, indatoririle si obligatiile Blau IT
  7.1. Blau IT are dreptul sa puna la dispozitia Utilizatorul FishScore cu conditia respectarii prevederilor prezentilor T&C.
  7.2. Blau IT isi rezerva dreptul de a modifica, de a adauga, de a elimina, de a suspenda sau de a opri, total sau partial, anumite functii si functionalitati oferite de FishScore la orice moment, fara notificarea prealabila a Utilizatorului si fara a-i solicita acestuia acordul.
  7.3. In cazul unei incalcari din culpa a prevederilor acestor T&C de catre Utilizator sau de catre orice terta parte care se poate atribui Utilizatorului, Blau IT isi rezerva dreptul de a suspenda temporar aplicatia mobila, total sau partial.
  7.4. Blau IT nu garanteaza faptul ca accesul Utilizatorului la FishScore va fi neintrerupt sau ca nu va prezenta erori.
  7.5. Blau IT se obliga ca prin intermediul intermediul FishScore sa ofere Utilizatorului servicii de cea mai buna calitate.
  7.6. Blau IT are toate drepturile de proprietate intelectuala si industriala asupra FishScore, asupra soft-ului si dezvoltarilor care stau la baza aplicatiei mobile.
  7.7. Prin accesarea si pentru utilizarea FishScore, Blau IT acorda Utilizatorului dreptul temporar de utilizare a aplicatiei mobile si, limitat la durata utilizarii efective a acesteia.
  7.8. Blau IT are dreptul sa suspende sau sa restrictioneze accesul Utilizatorului la FishScore in cazul in care Blau IT constata ca Utilizatorul a incalcat prevederile T&C.
  7.9. Blau IT nu garanteaza Utilizatorului functionarea continua si conforma a FishScore ori accesarea acesteia de catre Utilizator de pe orice dispozitiv care nu indeplineste conditiile prevazute la Art.3.1., in conditiile in care aplicatia mobila poate fi influentata de factori independenti de Blau IT.
  7.10. Blau IT nu raspunde in fata Utilizatorului pentru niciun fel de prejudicii (directe sau indirecte) determinate de o functionare discontinua si/sau neconforma a FishScore sau din imposibilitatea Utilizatorului – din motive independente de FishScore – de a accesa aplicatia mobila.
  7.11. Blau IT nu raspunde in fata Utilizatorului pentru niciun fel de prejudicii (directe sau indirecte) determinate de modificarea, adaugarea, eliminarea, suspendarea temporara (totala sau partiala) a anumitor functii si functionalitati ale FishScore pe care Blau IT le apreciaza utile in functionarea aplicatiei mobile.
  7.12. Blau IT nu raspunde in fata Utilizatorului pentru niciun incident sau prejudicii de orice natura determinate de utilizarea de catre Utilizator a unor dispozitive/sisteme de operare care sunt incompatibile cu FishScore.
 8. Raspundere si limitarea raspunderii Blau IT
  8.1. FishScore este furnizata de catre Blau IT asa cum aceasta este pusa la dispozitia Utilizatorului („as it is”).
  8.2. Blau IT nu garanteaza Utilizatorului accesibilitatea si functionarea FishScore pe orice sistem de operare folosit de catre Utilizator.
  8.3. Blau IT nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea sau caracterul incomplet al informatiilor furnizate in aplicatia FishScore.
  8.4. Blau IT nu raspunde in niciun caz de orice daune rezultate din intreruperea aplicatiei FishScore si/sau din intarzieri ca urmare a unor evenimente care nu pot fi prevazute si nu pot fi atribuite Blau IT/ reprezentantilor legali ai acesteia, de ex. cazuri de forta majora si/sau caz fortuit.
  8.5. Blau IT nu raspunde de eventualele situatii ce pot aparea in utilizarea aplicatiei FishScore care se datoreaza unor defectiuni, erori sau nerespectarii prevederilor legale care reglementeaza utilizarea aplicatiei in general, si a serviciilor de telecomunicatii, in special.
  8.6. Utilizatorul este pe deplin responsabil de pastrarea confidentialitatii in ceea ce priveste datele de autentificare in vederea accesarii aplicatiei mobile si nu va putea atrage raspunderea Blau IT daca orice alta persoana decat Utilizatorul va accesa contul sau.
  8.7. Partile sunt de acord ca datele si informatiile obtinute prin accesare aplicatiei care le sunt sau le vor fi cunoscute sunt considerate “informatii confidentiale”. Informatii confidentiale reprezinta orice informatii de natura confidentiala (existente inainte sau dupa data intrarii in vigoare a prezentilor T&C, indiferent de modul in care acestea sunt comunicate partilor, informatii care se refera la activitatea, afacerile, dezvoltarile, tarifele, discounturile, ofertele personalizate, secretele comerciale, preturile, personalul, furnizorii si clientii fiecareia dintre Parti, inclusiv proprietatea intelectuala, credentiale de acces in platformele Blau IT (user, parola), marci, brevete de inventii, modele si desene industriale si/sau orice alte elemente de proprietate intelectula și industriala a oricareia dintre parti, impreuna cu toate informatiile obtinute din cele de mai sus si orice alte informatii indicate, in mod clar, ca fiind confidentiale.
  Pentru incalcarea confidentialitatii, partea in culpa va avea dreptul la toate despagubirile si remediile acordate in baza unei hotarari judecatoresti ramasa definitive.
 9. Acordul de utilizare a aplicatiei FishScore
  9.1. Acordul de utilizare a FishScore intra in vigoare prin descarcarea si activarea de catre Utilizator a aplicatiei mobile, iar termenul de utilizarea a acesteia este pe o perioada nedeterminata.
  9.2. Push notifications. In cazul in care Utilizatorul accepta sa primeasca notificari prin intermediul FishScore, acestuia ii vor fi trimise toate categoriile de notificari existente (noutati, alerte, stiri, etc).
  9.3. Redirectionarea pe alte site-uri web. Blau IT nu este responsabil pentru niciun site web terta parte legat printr-un hyperlink de aplicatia mobila FishScore.
 10. Legea aplicabila. Litigiile
  10.1. Prevederile prezentilor T&C sunt guvernate de legea romana.
  10.2. Litigiile de orice fel – dintre Blau IT si Utilizator – se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul social Blau IT.